• doradztwo personalne, praca tymczasowa, szkolenia
  • personal advices, seasonal job, trainings, coaching

We are on facebook!
facebook.com/veritasdp

Salary calculator

of service

of mandate

of specified work

 Czy wykonywana praca znajduje się w miejscu zamieszkania ?
Czy zleceniobiorca jest studentem lub osobą uczącą się poniżej 26 roku życia ?

Czy zleceniobiorca jest zatrudniony u innego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej 1500 PLN miesięcznie?

Czy zleceniobiorca chce mieć opłacane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Czy umowa przenosi prawa autorskie ?


Twitter

Partners