• doradztwo personalne, praca tymczasowa, szkolenia
  • personal advices, seasonal job, trainings, coaching

Jesteśmy na facebook'u
facebook.com/veritasdp

Leasing Pracowniczy

Leasing pracowniczy to stosunkowo nowa usługa, która do Polski trafiła ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Prawnie sankcjonuje ją Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Generalnie leasing pracowniczy polega na wykorzystaniu w przedsiębiorstwie zasobów należących do firmy zewnętrznej.  Zgodnie z tym założeniem Agencja Pracy zawiera z pracownikiem umowę na czas określony i „wypożycza” go dla pracodawcy użytkownika. Wszelkie zobowiązania usankcjonowane przez kodeks pracy obciążają wówczas agencję, a nie pracodawcę. Firma rekrutująca jest płatnikiem wynagrodzenia oraz składek społecznych, zajmuje się także obsługą kadrowo-płacową.

Dla firm współpracujących z  VERITAS i korzystających z usług leasingu pracowniczego istnieje wiele korzyści, pośród, których można wymienić:

– szybkie pozyskiwanie pracowników ograniczające czas na niezbędne formalności

– transfer na firmę zewnętrzną wszelkich kosztów związanych z rekrutacją i selekcją bez angażowania własnych zasobów pracowniczych na realizację tych czynności

– przejęcie przez VERITAS  obsługi administracyjno – kadrowej pracowników

– racjonalizację struktury zatrudnienia poprzez bieżące optymalizowanie ilości zatrudnionych pracowników poprzez procesy rekrutacji i de rekrutacji

– redukcja kosztów i ryzyka związanego z rotacją i fluktuacją kadr

– możliwość zamówienia pracowników na realizację projektów doraźnych i krótkotrwałych (np. zwiększenie liczby zamówień, prace sezonowe)

– zatrudnienie bezpośrednio u klienta w przypadku, gdy pracownik spełni jego oczekiwania

W przypadku zainteresowania wdrożeniem leasingu pracowniczego w swoim przedsiębiorstwie zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci nieodpłatnie dokonają analizy struktury zatrudnienia  w Państwa firmie i zaproponują konkretne rozwiązania mające na celu optymalizację procesów kadrowych oraz potencjalne reformy polityki personalnej.Twitter

Zaufali nam