• doradztwo personalne, praca tymczasowa, szkolenia
  • personal advices, seasonal job, trainings, coaching

Jesteśmy na facebook'u
facebook.com/veritasdp

Usługi Rekrutacyjne

Doświadczenie nabyte podczas realizacji różnorodnych projektów rekrutacyjnych dla klientów o zróżnicowanym profilu działalności czyni nas wartościowym partnerem do współpracy. Prowadzimy rekrutacje na stanowiska: kierowniczej, specjalistyczne, jak również niższego szczebla. Posiadamy przygotowanie merytoryczne oraz wyspecjalizowane zespoły rekrutacyjne gotowe do podjęcia największych wyzwań i skutecznej finalizacji każdego projektu.

Wysoką efektywność gwarantuje nam korzystanie z szerokiej gamy metod dotarcia do potencjalnych pracowników. Są to m.in.

własna baza kandydatów

największe i najbardziej popularne portale pracy

– branżowe strony internetowe i czasopisma – instytucje wspierające zatrudnienie (m.in. urzędy pracy, akademickie biura karier, hufce pracy itp.)

– organizacja i uczestnictwo w targach pracy

– wyszukiwanie bezpośrednie, headhunting

W przypadku nawiązania współpracy tworzymy zindywidualizowane ze względu na oczekiwania klientów profile stanowiskowe lub modele kompetencyjne. Prowadzimy wieloetapowe rekrutacje uwzględniające takie metody jak:

– wywiady rekrutacyjne (np.biograficzno-kompetencyjne, behawioralne, osobowościowe, panelowe, stresowe, treningowe), 

– ośrodki oceny (sesje Assesment Centre),

– testy: wiedzy,zdolności, językowe, psychometryczne,

– weryfikacja referencji, 

– zadania symulacyjne,

– próbki pracyTwitter

Zaufali nam